"VILNIETĖ"

Muz. G.Litinsko, tekstas E.Kelmicko

Dar atsimena namai-
Lekia gatvėmis žirgai-
Tai žygūnai - jie joja, parjoja namo,
Neša žinią jie- vėjyje plazda deglai

Štai užsidega langai
Kiemo lange ta jauna
Gal sesuo , o gal - jauno žygūno žmona
Gal žmona, o gal… laiko apgaulė keista.
Vakare - Vilniaus skersgatvių tyla,
Kur benuvestų - laikas ir vėjas,
Vėl rudenėja medžiai virš gatvės.

Aš atsimenu tave
Vilniaus rudenio sode,
Prie bistro , o gal lange pilies vakare
Prie namų, o gal ….. laiko apgaulė keista
Vakare Vilniaus skersgatvių tyloj
Temstant palydi laikas ir vėjas,
Vėl rudenėja medžiai virš gatvės,
Laiko ir vėjo sklidinos gatvės,
Tolsta žygūnas… Vilnius toks miestas.

Atpažįstu tave prie bistro , ar kine,
Parke renkančią lapus:
Lyg dienas neskubias, lyg spalvotus sapnus
Vėjas pakelia lapus vakare,
Parke prie pilies, vakare…..