"Tango"

Nieko nėra, tik už lango
Vienišą vėją vėl guodžia naktis...
Žvakių liepsnoj gal sušilti pabandys
Čia užklydusi viltis
Na , ką gi , jei skamba šis tango
Šokiui tave aš kviečiu
Ir klaupiuos ir meilės meldžiu

Pr. Tai tik aš-
Ir jau nebus nieko
Be manęs!
Šokti neteks niekad
Su kitu!
Tau aš prisiekiu ir
Tau žadu!
Viskas kas tau lieka-
Tai tik aš!
Dienos ne ten bėga
Be manęs!
Nieko nebus niekad
Su kitu!
Naktį bemiegę
Aš vėl tik tau tik tau tik tau žadu!

Jeigu tik tiek mums užtenka-
Žodžių aistringų ir vyno taurės...
Laimė trapi čia nuo vėjo subyrės
Ar širdį ji palies?
Jei vėl mus užklupo šis tango
Gal laimės gaidą pratęs
Kaip seniai aš laukiu tavęs
Pr.........