"Šokis"

Nežinau aš pradžios mūsų žingsnių pradžios į šiandien
Vien melodija rūke skamba ta pati
Žodžių sieliai plaukia
Taškosi balti purslai
Kur krantai nebežinai, vidury srovės

Tavo vardą nuplovė banga
Tavo vardas baltas
Skaidrūs atminties lašai,gęliantys ilgai
Žodžių sieliai plaukia
Taškosi balti purslai
Kur krantai nebežinai, vidury srovės

Šokis pasibels į išplaukusius namus
Slenksty ant akmens suputos banga

Paskutinį jau kartą mes šoksime šiandien dviese
Tuoj nutolsime visai,jau pabučiavai
Žodžių sieliai plaukia
Taškosi balti purslai
Kur krantai nebežinai
Vidury srovės

Šokis pasibels į išplaukusius namus
Slenksty ant akmens suputos banga