"SERENADA"

96.12.02

Nebežinau , kaip man pasiekt
Kaip užkariaut, švelniai pavergt
Kaip atsiduoti tau
Gal pažadėti ištikimybę , tau prisiekti amžiams
Bet paprasčiau naktį surast tavo pravertą langą
Iš visos širdies imt ir uždainuot

Pr: Tik tau skamba ši daina
Ši melodija deganti aistra ,o saule!
Tik tau mėnasienoje , alpstančia širdim dainuoju
Tik tau serenada , skamba naktyje
Džiugesio pilna - o meile!
Palik mažą viltį man jei gali šią nakt
Maldauju!

Pasigailėk, džiūstu iš meilės palengva
Man jau ruduo , aš lyg pageltęs lapas
Visai rimtai, nieko negaila dėl tavęs , mieloji
Tik pasakyk man - krisiu ant kelių prieš tave
Dvikovoj žūsiu lyg kare, valdove
Stoviu kieme , laukiu - gal būt
Prie savo lango vėl prieisi tu
Šią naktį....

Vėjas staiga pakilo
Aš taip bijau užkimti
Pasirodyk greičiau, pasirodyk lange aaaa