"Raktas"

Už daiktų diena paslėpė veidą
Namatau tavęs, žodžiai tik aidas
Laikas kaip strėlė perveria širdį
Tie kas myli mus, ar tebegirdi
Kuo tikėti ką kalbėt
Kur bijai dar nesuspėt
Tavo raktas į mane
Užrakintas tyloje

Kaip išmokti man tiesą išgirsti
Kaipgi užsidengt nuo žaibo kirčio
Iš tamsos tave kaip man išpirkti
Akyse regėt šviesą ir viltį
Kaip išdrįsti ir sustot
Savo laisvės neišduot
Vėjo sparną prisirišt
Kilti leistis arba krist

Pr.. Žodis vienas mano sielą tau atvers
Iki dugno kaip šaltinį kas ją gers
Kalba akys, jos išduoda, ką jauti
Nebelieka baimei vietos, jei tiki

Tau yra gražus ryto lėtumas
O mane pridengs vakaro rūbas
Atveri save kad patikėčiau
Nežinau ar taip irgi galėčiau
Tavo veidas į mane
Tirpsta žodis “niekada”
Ir pasipila šviesa
Iš dangaus tokia tyra

Pr......

Širdis niekad nemeluos
Tik tu nieko neišduok
Pakils vėjas ir nuneš
Juodas nerimo bures