"PRISIMINIMŲ VALSAS"

2000.06.20

pr. Valsas skraidina ratu prisiminimus
Neša gaiviam sukūry nuostabius
Metų geltonus lapus
Kiek daug aistringų širdžių
Jis apsvaigino
Salėje suksis ir suksis ilgai
Valso garsai

Leisk man tau primint
Paskutinį valsą klasėje , mes
Šokom sukomės lig pat aušros
Ir vėl žadėjome susitikt
Gal po metų gal po kitų
Apkabinti draugus vėl.......

Pr.........

Žiedai mums primins
Kaip mes šokom pirmą kartą valsą
Mūsų širdys dega iki šiol
Liepsna , kuri negali užgest
Aidas kol kartos ir kartos
Myliu amžinai , vėl........

Pr..............