"Priešpaskutinis skundas "

Sėdžiu sau ir galvoju
Na kodėl, visos bėdos
Tenka man, tiktai man
Ir galvoje mintys kirba
Eisiu miškan,- viens, ir pabaiga

Štai kieme mašina
Surudyjus ir kliša
Pinigų kišk kiek nori
Bet iš to nebus nieko gero
Ką man daryt?
Dėl padangų plikų

Pr. Neliūdėk žmogau savy
Neieškok šakos
Argi verta tau numirti
Dėl padangos plikos Čia dar ne viskas

Vonioje vamzdis kiauras
Spynoje raktas stringa
O virtuvėje dujų kvapas
Per lubas lietūs laša
Atsibudau- lovoje vanduo
Pr........ net jei skylė stoge
Paklausyk mano žodžių
Kai dangus nusibodo
Kai darbe ir namuose
Nesėkmė po nesėkmės
Oi neskubėk, ryto dar palauk

Pr. .....Juk neverta tau numirti, net dėl blogos dienos
Jei galva dar ant pečių
Jei rankas turi
Argi verta tau numirti dėl
Vamzdžio ar dešros
Per mažos algos,arielkos netikros,nuotaikos blogos....