"NELYDĖK MANĘS"

97.01.23

Saulė leidžias į vakarą
Gera atsitiesti
Dega delnai
Baigėsi sunki diena

Lėtai mintys grįžta
Pasitraukia monotonija
Kūnas lengvai,krenta,krenta į palaimą ,bet......
Vėl negali įveikt atstumo ,kuris skiria mus
Lieka tik nuojauta ,o gal pagaliau vienas kuris,tai pasakys

Pr: Nesupyk ,bet
Niekas nebelaiko tylinčių širdžių
Leisk ramiai įšeiti man savu keliu
Ir nelydėk ,nieks nepasikeis
Nesigailėk,taip turėjo pasibaigt........

Gaila tik savęs
Širdy vien tik ledas
Kas ištirpdys...........ir tuščių nereikia žodžių
Ne........
Buvom lyg angelai
Skraidėm aukštai aukštai dangui
Prisiminimai liks ir tuoj užgis
Randas širdy ,visai užsimirš

Pr:

Koda....... palik mane
nesupyk,nelydėk