"Naktį pasaulis toks lėtas "

Naktį pasaulis toks lėtas
Tavo žodžiai plazda lyg šilkas nuo vėjo
Man tereikia vieno - priglausti tave arčiau
Nieko daugiau
Kas už tai svarbiau

Tolsta diena
Niekad nebesugrįš
Vien ilgesys
Tyliai tamsoj paklys
Visą tave
Jaučia mano širdis
Ji uždarys
Baimei visas duris

Tūkstančiai metų praeina
Bet pasikartoja likimai ir klaidos
Kas be meilės ieško vilties tie pralaimi sau
Aš nežinau
Kaip dėkoti tau

Ta tiesa viena
Ir mes visi
Ieškom ką priglaust ar išdalint vienatvės minutes
Ir nurimti vėl su kažkuo
Artumoj