"MŪSŲ ŠOKIS"

97.01.14

Šviesų audra pavergė mane
Garso jūra niekaip nepaleidžia
Jaučiu kūne šėlstančias jėgas
Šią naktį noriu surast tave
Dar nepamiršau
Vakar vėl žadėjom susitikt
Kaip sunku sulaukt
Laikui nėra kur skubėt

Staiga ranka uždengia akis
Kvapą užgniaužia,jau žinau -tai tu
Ir jokie žodžiai jau nepakeis
Bučinio karšto, nakties aistros

pragr.

Pr: Salėje vien tik tu ir aš
Šokis mums niekad nesibaigs