"LAIKO UPĖ "

97.01.10

Užgulė pečius laiko sunki našta
Žemėje esi toks mažas
Laiko upė neša visus kartu
Negali išplaukt -nerandi krantų
Upėje kalnai ir debesys
Ir laukai ,miškai ,likimai ir keliai

Ten kažkur dangui smėlio laikrodis
Kiekvienam metus skaičiuoja
Tavo akyse rytas ir vakaras
Upėje pakyla ir leidžiasi
Ir jauti kaip neša srovė tave
Kur paliks staiga -nežinai

Pr: Toks tas jau tavo likimas
Meilė, viltis, praradimas
Džiaugtis gyvenimo vėjais
Kaip maldavai ir tikėjais

Paukštis danguje skęsta lyg upėje
Medžių šakos ošia gelmėje
Atsigręžk ir tu, keistas praeivi,
Atsigerk iš savo atvaizdo
Ir nesistebėk,kad pamatei
Kaip tu ištirpai tėkmėje

Pr...................
Ir nesitikėk-
Laikas niekada tavęs nelauks
Laikas dėl tavęs tikrai nelauks