"KIEKVIENAM SAVO"

98.01.18

Miestas keliasi ryto tamsoj
Niūrios gatvės , pavargę stulpai
Vėjas vaiko skardinę alaus
Bet jau nieko iš jos nebegaus

Įsižiebia šviesa languose
Ir nakties košmarai lieka sapne
Bailios mintys po vieną pabus
Gal manęs nors šiandien nieks nekliudys
Iš tamsos ateis paklaikus diena
Ji parodys tau savo iltis

Pr... Ei , žmogau , dar gali ramiai gyvent
Užsimerk , negirdėk ir nekalbėk
Šaltu veidu į nieką nereaguok
Sau gyvensi ir tau bus gerai
....tu nusipelnei gyvent ramiau....

Tu saugus mersedeso viduj
Purvas skurdas ten kažkur už langų
Oro filtrais save apstatyk
Nuo visų bjaurių kvapų atsitverk
Nesunku juk sau pasaulį sukurt
Tik gerai žinok-ko tu nori

Pr.....
Bet žinok, prieš tave tai atsigręž........