"Kelias į namus "

Sako - mūsų žemė apvali
Ir todėl sugrįžt visada gali
Ten,kur lauks tavęs
Nors yra tiek daug kelių aplink
Bet vienas tik namo parves

Vienas kelias veda į namus
Be to kelio juk nebūtų mūs
Gal todėl jisai
Moko mus visus mylėt šventai
Ir mes dėkingi jam už tai

Pr..... aš ėjau, taip ilgai ėjau

Mūsų žemėj daug kelių yra
Mano kelias visada greta
Jis, net kai sunku
Liks su manimi,žinau,sykiu
Gal būt todėl taip juo tikiu

Mano kelias, mano ilgesy
Kol ir aš esu- ir tu esi
Taip arti arti
Noriu aš išsaugoti tave
Kad liktum tu žemėj gyventi