"JAUNYSTĖS METAI"

2000.05.05

Vakaras toks tykus
Žvaigždės danguj rusena
Ežero vidury
Valtis ten ant vandens linguoja
Iš laužo pakils lengva
Kibirkštėlė nuskries tolyn
O iš kito kranto pasigirs daina

Pr. O kaip norėčiau sugrįžt į tuos
Savo jaunystės brangius metus
Per pievas ilgai braidyt
Ir vakare saulę palydėt
O kaip norėčiau vėl apkabint
Tėvus pražilusius ir brangius
Prisiglaudus palinguot

Gegutė tau užkukuos
Kukuos ligi pat aušros
Mėnulis akį pamerks
Ir už miško staiga pasislėps
Laužo liepsnelė išblės
Tavo veidą dar kartą apšvies
Ir svajonėse paskendusį paliks