"ĮPILK VANDENS"

m. S.Januška , ž. E. Kelmickas

Įpilk vandens
Įpilki man vandens
Yra šaltinis dar švaraus vandens
Kas pasems ąsotį , man ir tau , brolau, kas jį pasems
Kur skubėjai tu
Kupinas vilčių
Kur gi tu skubėjai tuo keliu
Kas tave lydėjo, ko tu pats ilgėjais , ko verkei?

Nejau tokia jo dalia Keista žmogaus dalia
Ką matau neturiu
Ką turiu nematau…
Nejau tokia jo dalia
Keista žmogaus dalia
Aš renkuos ar mane
Renkasi mano lemtis?

Man įpilk dangaus Tu man įpilk dangaus
Dar žvilgsnis ilgisi švaraus dangaus
Atsisėsk prie namo…
Ko žmogus ateina, ko jis nori?
Aš ilgiuos žmogaus
Taip ilgiuos žmogaus
Noriu pasakyt kažką svarbaus
Noriu aš mylėti
Noriu, kad mane mylėtum tu