"GRĮŽTU NAMO"

97.01.22

Nenueik, sustok pievoj pasinerk
Žemė šilta priglaus tave
Smilgos vėjy plauks
Slėniai subanguos
Ir atplukdys kalvom laivus
Skubėk su jais
Minčių baltais takais
Lyg pasakoj laumės juosta nuties -tiltus namo

Pr: Prie kerinčio dūmų kvapo
Kur iš toli moja balta ranka
Motulė ant upės kranto
Laukia seniai .oi kaip seniai
Sugrįžtančio marių laivo
Jis parplukdįs sūnų paklydėlį
Išėjusį laimės po pasaulį ieškot

Upės veidrodis viską tau primins
Ir tartum vakar ten buvai
Smėliu plaukei
Dangui nepaklydai
Lyg nuotraukoi laumės juosta nuties- tiltus namo

Pr: Kur ežeras tyliai miega
Girdis toli ryto rūke baltam
Motulės malda - angelu lydi mane

Ch...Angelu lydi mane
Saugo motulės malda