"MES ESAME VAIKAI "

Kodėl , šiam pasauly esu
Kodėl aš skraidyt negaliu
Kodėl kodėl kodėl vis klausiu savęs, kodėl
Mama, tu buvai juk maža
Mama, tu juk klausei taip pat
Tai koks gi paukštis atnešė mane, mane
Keista bet, ir dabar nežinau
Kas šioj žemėj esu
Dar daugiau paslapčių atradau
Tai kodėl, aš čia esu

Esame vaikai tik jau suaugę
Lekiam iš namų laimės ieškot
Mama, apkabink,leisk prisiglausti
Tau visada ,liksim maži

Liksime vaikai
Klausiu,ką matai akyse
Klausiu, ką jauti širdyje
Kai išgirsti pavasario meilės dainą
Rankos bando dangų pasiekt
Balsas bando kalnus prišaukt
Bet staiga pasigirsta linksmas juokas
Pamiršai ,kiek jau metų turi
Nebe tie laikai
Lyg žinai ,bet juk nieko tikrai
Klausk neklausk, -vis vien mažai

Pr..

Realybė kasdien sugriauna
Suaugusių svajones
Ir labiausiai juk tau padėtų
Nors trumpam vėl pabūt vaiku