"Dabar kaip niekada "

Tie lapai iš dangaus visą parką užklos
Ir vėjas tamsoje tyliai tango man užgros
Kavinių languose poros juokias linksmai
Dabar kaip niekada aš noriu vėl tavęs tiktai tavęs
Ateik nelauktai ir paimk ir nunešk mane tenai
Kur viskas baigias netikėtai

Man upės atspindžiai piešia vien tik tave
Laimingieji po du vaikštinėja krantine
Aš mintimis grįžtu ten kur mudu drauge
Dabar kaip niekada aš noriu vėl tavęs tiktai tavęs
Laike ištirpau bet yra dar jėgų tikėt sėkme
Tu man atleiski jei tiktai gali

Vėlei atverk savo sielą
Ja tik viena aš tikėjau
Ir pilnatis patekėjo
Kai ta šviesa mus užliejo
(Nieko nereikia kalbėti
Vien tik žvilgsniu palytėti
Mano užgijusią žaizdą
Jei tu šalia jei atleidai)

Visi rudens keliai veda mus į namus
Lėktuvai traukiniai vėl matuoja atstumus
Kas pirmas atsigręš ir pakėlęs bures
Išplauks ir pasakys aš noriu vien tiktai tavęs tiktai tavęs
Ir nutils ta audra ir staiga ruduo dainuos
Tą tango krentant lapams iš dangaus