"Ar prisimeni mane "

Laužo neužgęstanti šviesa
Vyno taurė ir vėl pilna
Lyg žaizda , melodija sena
Vėl skausmu nudegina užklydus

Tavo veidą tolyje matau
Tavo balsas medžiais nuvilnys...
Rodos, žingsniai aidi vis arčiau
Vyno lašas , tarsi bučinys

Pr. Ar prisimeni tu retkarčiais mane
Nors trumpam arba netyčia?
Praeitis reta viešnia,-
Jei palieptum- sulaikyčiau
Šiandien klausiu, taip ar ne?
Tik atsakymo nelaukiu...
Taip ir liks ta nežinia-
Ar prisimeni mane?

Dar negęsta laužas naktyje-
Šildo savo žvaigždę glėbyje
Kaista vynas mano taurėje
Dega mintys,lyg ugny plaštakės

Jeigu dar galvoji apie mus
Jei užklupo ilgesio gaida
Na ir kas, kad nieko jau nebus-
Tai, kas buvo- buvo ne klaida